defaultalt Technical University of Denmark
CT image of lungs and heart 31655 Medical Imaging Systems
    Main page
DTU Teaching Center for Fast
Ultrasound Imaging
Field II JAJ

Plan

Menu Line

Teams 2023

Menu Line

Course material

Menu Line
Programs
Menu Line

Exercises

Menu Line

Ultrasound Data

Menu Line
CT Data
Menu Line

Papers

Menu Line

Teachers

Menu Line

Description

Menu Line
Learning objectives
Menu Line
News
Menu Line

About this site

Menu Line


Teachers


JAJ Professor, Dr. Techn., PhD Jørgen Arendt Jensen, DTU Health Tech, build 349, room 222

E-mail: jaje@dtu.dk, Phone: 45 25 39 24
BT Associate professor, PhD Borislav Tomov, DTU Health Tech, build 349, room 220,

E-mail: bgto@dtu.dk
HMHL Associate professor, PhD Hans Magnus Henrik Lundell , DTU Health Technology, build 349

E-mail: hmag@dtu.dk
IM Post.Doc., PhD, M.Sc. Iman Taghavi, DTU Health Technology, build 349, room 206

E-mail:imat@dtu.dk
LTJ Post.Doc., PhD, M.Sc. Lasse Thurmann Jørgensen, DTU Health Technology, build 349, room 208

E-mail:latjo@dtu.dk
LEH PhD student, M.Sc. Lars Emil Haslund, DTU Health Technology, build 349, room 224

E-mail: lahas@dtu.dk
NP PhD student, MD Nathalie Sarup Panduro
Rigshospitalet, Radiologisk Afdeling
CG Senior Research Officer Carsten Gundlach, Department of Physics
JSJ Senior researcher, PhD Jakob Sauer Jørgensen, DTU Compute, build 303B, room 111
SH Cheffysiker, Cand.scient Søren Holm,
Klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk klinik Rigshospitalet,
LH Overlæge, professor, dr.med. Liselotte Højgaard,
Klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk klinik Rigshospitalet,
TK PhD, MD Thomas Kristensen
Diagnostisk Center, Radiologisk klinik afsnit 2023, Rigshospitalet

/22485/teachers.html
Last updated: 11:06 on Mon, 28-Aug-2023